2 thoughts on “Коллекционеры Армении хотят организовать фестиваль

  1. Բարև Ձեզ: Ես ապրում եմ Եգիպտոսում: Ամուսինս նույնպես ունի դրոշմանիշների հավաքածուներ: Եթե Ձեզ կհետաքրքրի կարող եմ ֆոտոները ուղարկել:

    • Բարեւ Ձեզ:

      Ինձ հետաքրքրում են միայն հայերին եւ Հայաստանին վերաբերվող նամականիշները: Եթե այդպիսիք կան, խնդրում եմ նկարները ուղարկեք:

      Շնորհակալություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s