ՀՊՃՀ 69 առաջատար ճարտարագետներ հաջողությամբ ավարտեցին Սինոփսիսի կրթական ծրագիրը

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը (Պոլիտեխնիկ) եւ Սինոփսիս ընկերությունը այսօր հայտարարում են, որ 69 ուսանողներ այս տարի հաջողությամբ ավարտեցին Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի և Սինոփսիս Արմենիայի ուսումնական դեպարտամենտի համատեղ կրթական ծրագիրը: 2004 թ.-ին Սինոփսիս ընկերության Հայաստան մուտք գործելուց հետո, Պոլիտեխնիկի արդեն 412 շրջանավարտներ ավարտել են այս ծրագիրը:

Ես կարծում եմ, որ մեր օրերում բարձրորակ մասնագետների պատրաստումն անհնարին է առանց բիզնես ընկերությունների անմիջական մասնակցության եւ «բուհ-արտադրություն» համագործակցության: Նման համագործակցության փայլուն օրինակ է Սինոփսիս ընկերության  եւ Պոլիտեխնիկի հետ համատեղ կրթական ծրագրի իրականացումը: Սինոփսիս ընկերության կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերի կարեւոր մասն  է կազմում կրթության մեջ ներդրումների կատարումը, որը թույլ է տալիս Պոլիտեխնիկի հետ համատեղ պատրաստել որակյալ կադրեր երկրի տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցային տեխնոլոգիաների ոլորտներում: Այսօրվա 69 շրջանավարտները զինված են անհրաժեշտ գիտելիքներով ու հմտություններով եւ արդեն իսկ  նրանցից շատերն ապահովված են մասնագիտական աշխատանքով: Այս ճանապարհով չափազանց կարեւոր խնդիր է լուծվում նաեւ երկրում ուղեղների արտահոսքի կասեցման առումով, քանզի սույն ծրագրով բուհն ավարտած ուսանողների գերակշիռ մասը աշխատանքի հրավեր է ստանում միկրոսխեմաների նախագծման ասպարեզում համաշխարհային առաջատար ընկերությունից(Հ. Մուսայելյան)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s